ΦΑΡΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΦΑΡΟΙ SB-S1

Φάροι-σήμανσης-SB S1 1
Φάροι-σήμανσης-SB S1 2 1

SB-S1 : Μόνιμης τοποθέτησης φάρος (με 4 βίδες στη βάση του)
SB-S1-M : Μαγνητικής τοποθέτησης φάρος με βύσμα για τον αναπτήρα του οχήματος

 • Ύψος φάρου 18cm και διάμετρος βάσης 15cm
 • Τοποθέτηση : Μόνιμη ή Μαγνητική (κατάλληλο μέχρι 280Km/H)
 • Αριθμός LED : 16 (3W)
 • Χρώματα LED : πορτοκαλί / μπλε / κόκκινο / πράσινο
 • Χρώματα καλυμμάτων : Διάφανα / πορτοκαλί / μπλε / κόκκινα / πράσινα
 • Μοτίβα αναλαμπών : 3
 • Τροφοδοσία : 12VDC ή 24VDC
 • E9 R65 / E20 R10
 • Με δυνατότητα συγχρονισμού αναλαμπών μέχρι 6 τεμάχια.

ΦΑΡΟΙ SB-B40

SB-B40-F : Μόνιμης τοποθέτησης φάρος (με 1 βίδα στη βάση του)
SB-B40-M : Μαγνητικής τοποθέτησης φάρος με βύσμα για τον αναπτήρα του οχήματος
SB-B40-D : DIN για τοποθέτηση σε ιστό (ύψος με τη βάση DIN 15cm)
SB-B40-B : Περιλαμβάνει τον ιστό για μοτοσυκλέτα (μήκος ιστού 50cm μέχρι 84cm)

 • Ύψος φάρου 4,2cm και διάμετρος βάσης 16cm
 • Τοποθέτηση : Μόνιμη ή Μαγνητική (κατάλληλο μέχρι 280Km/H) ή DIN
 • Αριθμός LED : 12 (3W)
 • Χρώματα LED : πορτοκαλί / μπλε / κόκκινο / πορτοκαλί + μπλε / μπλε + κόκκινο
 • Χρώματα καλυμμάτων : Διάφανα / πορτοκαλί / μπλε / κόκκινα
 • Μοτίβα αναλαμπών : 4
 • Τροφοδοσία : 12VDC ή 24VDC
 • E9 R65 / E20 R10
 • Με δυνατότητα συγχρονισμού αναλαμπών μέχρι 6 τεμάχια.

ΦΑΡΟΙ SB-B70

Φάροι-σήμανσης-SB B70D 1
Φάροι-σήμανσης-SB B70M 2

SB-B70-F : Μόνιμης τοποθέτησης φάρος (με 1 βίδα στη βάση του)
SB-B70-M : Μαγνητικής τοποθέτησης φάρος με βύσμα για τον αναπτήρα του οχήματος
SB-B70-D : DIN για τοποθέτηση σε ιστό
SB-B70-B : Περιλαμβάνει τον ιστό για μοτοσυκλέτα (μήκος ιστού 50cm μέχρι 84cm)

 • Ύψος φάρου 7cm και διάμετρος βάσης 16cm
 • Τοποθέτηση : Μόνιμη ή Μαγνητική (κατάλληλο μέχρι 280Km/H) ή DIN
 • Αριθμός LED : 24 (3W)
 • Χρώματα LED : πορτοκαλί / μπλε / κόκκινο / πορτοκαλί + μπλε / μπλε + κόκκινο
 • Χρώματα καλυμμάτων : Διάφανα / πορτοκαλί / μπλε / κόκκινα
 • Μοτίβα αναλαμπών : 2
 • Τροφοδοσία : 12VDC ή 24VDC
 • E9 R65 CLASS 2 / E20 R10
Φάροι-σήμανσης-SB B70B

HB090

Φάροι-σήμανσης-HB 90 1
 • Ύψος 140mm (F) – 98mm (M) -160mm (D) / Διάμετρος βάσης 180mm
 • Τοποθέτηση : Μόνιμη (F) / Μαγνητική (M), για ιστό DIN (D)
 • Καλύμματα : Διάφανα ή μπλε
 • Αριθμός LED : 12 ή 18 LED
 • Χρώματα LED : πορτοκαλί, μπλε ή κόκκινα
 • Μοτίβα αναλαμπών : 3 με προεπιλογή
 • Ειδικά κάτοπτρα ενίσχυσης οπτικής κάλυψης
 • Τροφοδοσία : 12VDC ή 24VDC
 • EHK10 10R / EHK65 / EHK26

HB140

Φάροι-σήμανσης-HB 140 1 1
Φάροι-σήμανσης-HB 140 2
 • Ύψος 140mm (F) – 155mm (M) / Διάμετρος βάσης 180mm
 • Τοποθέτηση : Μόνιμη (F) / Μαγνητική (M)
 • Καλύμματα : Διάφανα, μπλε ή πορτοκαλί
 • Αριθμός LED : 18 ή 24 LED
 • Χρώματα LED : πορτοκαλί, μπλε ή κόκκινα
 • Μοτίβα αναλαμπών : 3 με προεπιλογή
 • Ειδικά κάτοπτρα ενίσχυσης οπτικής κάλυψης
 • Τροφοδοσία : 12VDC ή 24VDC
 • EHK10 10R / EHK65 / EHK26